Dopis šestý z 11.7.2010

21.07.2010 23:35

 Mám vás rád a chci abyste šli správnou cestou, jelikož se vás stále více ptá co se stane a proč si nám to Bože udělal a stále proč tak slyšte: Jsem jeden a vy jste moje děti a nenacházím údivu, jak jednoduše si představujete stále své žití a co vše byste chtěli. A modlíte a chcete největší přání až když je vám nehůře, kam se poděla vaše úcta zahltilo vás sobectví a pýcha kam se poděla vaše pokora? Zlo z vás většinou prýští několikrát denně, kde jste, kam jste se svojí vůlí dostali? Zamyslete se a jděte zpět do svých srdcí a začněte se chovat jinak lépe k sobě samým i k druhému, pak se vám budou plnit i vaše přání pokud nejsou absurdní a nebo příliš sobecká.

Neklesejte na mysli a slyšte, že ten kdo vás stvořil také není dostatečně nyní spokojen a proto se udá něco - co vás přesvědčí, že je jednota a celek velmi důležitým bodem ve vašem životě. Já netrestám jen pozoruji, jak učíte se být horšími či lepšími, jak se vyvíjíte a zda používáte rozum city a čekám, vidím, jsem, splývám s nekonečnem.

Nevím co povzbudivého chcete více slyšet než, že máte sebe a druhého rodinu aj. ku pomoci nepracujete, ubíjíte čas. Kdo pracuje unaven po práci nesmírně se začínáte lišit odlišovat a nechcete znát pravdu.

Není člověka, který by neudělal za svého žití žádnou chybu, ale tak je to správné nejste v dokonalosti, ale zkuste omezit chybovost na minimum, protože už to neškodí jen vám, ale i přírodě celé zemi a zpětným procesem pak vám lidem. Udělali jste si ze svých chyb kolo  (kruh) a vrací se vám co zasejete,. kam to zasíváte, do čeho a co sklízíte i co z toho vyrábíte podívejte se, jak je to jednoduché.

Nemoci už jsem řekl máte ze sebe samých co jste škodlivin do sebe nastrkali za dobu svého žití spolkli, jaké jedy jste požívali a co dýcháte a čeho se dotýkáte přemýšlejte pak nemoci nebudou nyní jsou nutné pro pochopení a tady je další koloběh, copak to nevidíte?

Vše souvisí s člověkem a vše se točí v kruzích nejste sami, kteří to prožívají - planeta má zvířata, rostliny, vody a vše takto zamořeno, zasaženo a pohybuje v kruhu je nutné vymanit.

A jak ses člověče do toho kruhu dostal, tak se z něj musíš poučit a naučit vyjít a urovnat jej.

Protože pokud, tak neučiníš nebudeš moci svobodně dýchat přemýšlet budeš neustále ovlivňován vším cos napáchal sobě i přírodě.

Kruhy v obilí vám znázorňují vaše chyby, vaše kruhy a okruhy chybovosti, čím více kruhů, tím více pochybení a nutnost změny.

Sesílám vám stálou pomoc, ale vy jí nevidíte snad alespoň ucítíte. Důvěřujte si a snažte se pak vše půjde. Nemluvím nyní o práci, ale o změnách pro vás jednotlivce i lidstvo i pro celou planetu už rozumíte?

Ještě máte několik hezkých měsíců před sebou ve kterých se budete moci angažovat a měnit, pak se setkáme a nebudete chtít se více pouštět do zápasu se sebou samými, moc světla a moc bolesti, zima utrpení, hlad a krutosti to čeká vás potřebujete nabrat síly pro zápas. Nechvátejte na své nové myšlenky vstřebávejte je pomalu jednu po druhé a učte se v klidu, můžete změnit k lepšímu vše a to je nadějí velkou.

 

Neděle 11-7-2010