Dopis první z března 2010

21.07.2010 20:02

DOPIS PRVNÍ 

Mám zde zapsat co mi předává Bůh tyto informace jsou dostupné pro všechny lidi věřící i nevěřící. Vede moje ruce a pouze vyprázdním svou mysl od předávaných informací bez jakýchkoliv jiných osobních pocitů a myšlenek.

 Já vám pravím pozřete na svou vlastní duši uvidíte nepravosti které napáchali druzí i vy sami v předchozích životech i dnešním a zároveň budoucím nechápete dobře moje slova ani v písmu nejsou všechna dobře přeložena a vy se pak řídíte nějakým jiným vedením nejste schopni se soustředit na to co vám předáváme. Vy jste ti kdož mohou ovlivňovat své osudy i vašich blízkých jeden celek nutno býti pak zase bude vám i ostatním tvorům na zemi dobře čekají vás mnohé zkoušky přírodní nechápané vámi úkazy a katastrofy nemusíte je nazývat takto je to jen trestání sebe sama co zavinil člověk svádí nejen na Boha i na vše ostatní vše není v mé moci zvládnout musíte své životy jak jeden tak i druhý celek jste a až toto pochopíte vše se spojí hojnost všeho pro všechny dostanete jestliže však neposloucháte a neřídíte se mými radami a neberete je vážně tak poté morová rána znovu udeří ještě je čas vzpamatovat se a myslet na sebe na všechny nejen na své vlastní ego a zášť, pomstychtivost, nenávist ustoupiti může do pozadí především musíte chtít se vymanit ze zvyků a návyků které neprospějou ani vám ani přírodě, naslouchejte svým hlasům intuici i vyššímu vědění všichni máte v mysli mě i sebe a jako jeden dobrý můžete konati. Vztyčeným prstem ukazuji shůry pro pochopení mých slov ukazuje i příroda, že nejsou brána slova má správně a vy musíte vzpamatovat. V brzské době pomohou vám masti a léky z rostlin kterých bude dostatek pro snaživého -  oko co chce - najde je a pro pomoc příjdou lidé i k těm o kterých zatím nemluví se tolik. Co děláte se svými životy??? Marníte svůj můj čas u všeho nepotřebného dal jsem vám vždy jídlo a vodu musíte se sjednotit a nemohu stále pomáhat slepcům co nechtějí vidět a hluchým nenaslouchajícím je mi líto všeho co jsem vybudoval a teď promarněno má být vojny války a nehezké vraždy chováte se i hůř než ta zvěř jděte do sebe do svých domovů zamyslete se a pak znovu spojte se a buďte jednotni ve víře a chování. Já Vám pravím buďte noví, dobří ,lepší vy umíte tyto vlastnosti hledejte, najděte, semkněte se a pak i druzí pocítí tu sílu bytí. Ona vám předává myšlenky ode mě Vašeho jediného Boha a myšlenkám musíte naslouchat jinak nebudete Šťastní a Veselí již nikdy více - přijde velký oheň, velká voda a

 po ní nic, musíte dokud je čas, varuji vás. Jděte spolu, né jednotlivci málo lidí ovlivní jednotlivec mnoho jich ovlivní skupina. Vás je mnoho a musíte být a komunikovat pospolu

 né o výdobytcích a o nespravedlnosti a o neprávu, ale o záchraně debata musí mít smysl

 a cíl záchranit lidstvo a zvířata stromy, hory, vody ,lesy a vše ostatní co k potřebě planety jest. Pak ozvěte se uvidíte, že ukážu vám mnoho nového a nepoznaného. Jsem s vámi vždy a všude posílám vám každý den spoustu pomoci, abyste uviděli a uzřeli pravdivé světlo lásky míru a pohody. Jděte správným směrem cestou i trnitou povedu vás. Jděte a dále věřte. Víra vám pomůže i v těžkých dobách jako vám připadá tato. Jsem s vámi. Nikdy nezapomínejte.Zázraky se stanou až budete ochotněji je vzít za své a připustit až budete zralí

 a né jak malomocní žít. 

Vše máte ve svých hlavách jen málo používáte tento rozum co jsem vám dal kolik času jste mimo sebe a neovládáte vaše přirozené vám dané základní orgány v těle? Proč myslíš , že jsi rozumná a myslící bytost abys něco rozumného vymyslel a zatím většina z toho jsou samé hlouposti sloužící k dalšímu tvému pohodlí klidu a spokojenosti a ve skutečnosti ti to vše bere tento vzácný dar tvůj rozum a otupujete své smysly hloupostmi a rozmařilostí musíte unavit svá těla něčím rozumným a smysluplným znovu vám dávám za úkol vzpamatovat se začít myslet rozumem vládnout a rozumně né lehkomyslně.Tím ubližuješ své rodině své přírodě své zemi i svým blízkým a hlavně sobě. Můžete žít déle než potřebuje tělo ale musíš dospět a nikdo to nezvládáte bez radosti se nedá toto mé dílo udržeti. A u vás už radost jde do jiného světa zde v tomto světě jí necítíte můžete si jí vytvořit je tu je zde jen jí nechcete přijmout snažší je se trápit sebe i druhé a z toho žít tak se vám to zamlouvá mě ne. Tak zvedněte se a bojujte s dary vašimi od Boha a pomozte si navzájem i přírodě je to váš dlouhodobý úkol a je na prvním místě abyste nebyli smutní a uměli rozdávat radost. Postarejte se o vše jinak zle bude a vnímejte když k vám mluví malé dítě je tu pro vás buďte tu pro něj je to vaše pokračování vy máte moc jej ovlivnit v jeho dalších činech a jeho dalším chování nezříkejte se odpovědnosti za to co dáte do malého dítěte jež vám jednou toto vrací a učí zase své dítě.

Je to těžké ale já neslíbil lehkou cestu nikomu a když se derete na svět ve vašem počátku jste plní nadějí a chcete být tím prvním tak to uchovejte i v boji za dobro pro zemi.

Je těžké na vás mluvit když vás málo naslouchá a trestat to je nepřiměřené stále vám dávám naději a stále vás mám rád a jsme při vás jste moje děti, děti Boží a na to nesmíte zapomínat vybral jsem vám spoustu prostředníků skrze něž k vám hovořím někdy přímo někdy náznaky a vy musíte jen věřit sjednotit a konat v dobré se vám obrátí vaše nynější životy chtějte se řídit dobrými radami a svým rozumem. Je ještě hodně neprobádaných věcí a vás jich spousta zajímá ale spousta z vás sešla z cesty ztratila víru a nemáte úctu ani k sobě ani k darům co vám posílám a utrácíte své životy své bytí a chcete být hned se mnou já vás rád přijímám všechny vás bezmezně miluji a tak potřebujete poradit i ve věcech bytí nejen po smrti ale teď. Přijďte když nevíte jak dále pomáhat a já vám ukážu tu správnou cestu, ale napřed usedněte a udělejte si pořádek úklid ve vašich myslích.

Třináctá komnata je vždy uzamčena pro ty kteří nechtějí v nic věřit nic vidět ani slyšet a mají srdce a rozum zamčený ale ostatním se může v brzké době otevřít a nahlídnout k zázrakům se líbí každému dítěti i vy jste děti moje Boha proto vám rád nechám nahlédnout, ale napřed splňte svůj úkol. ROZUM CIT A BOLEST je přirozenou součástí vašich duší a těl musíte jí tak brát a tak vidět jen tak uzříte další komnatu.

Já jsem vás nepřipravil o čistou vodu já vám životy jen tak neberu rád já vás miluji a přesto mě nutíte sesílat špatné věci a málo kdo pochopí význam mých slov správně já jsem jediný spravedlivý a moudrý vychovatel. Každý se vychovává někdo špatně někdo dobře záleží na každém zvlášť co chcete vy musíte znát odpověď co chcete a správně své myšlenky mě sdělovat pak vám mohu pomáhat do skonání světa . Ten den ještě nenastal a nenastane dlouho pokud se budete řídit mými slovy. Je potřeba začít vidět ty věci důležité pro váš život a další vývoj učte se jak konat lepší věci, jak pomáhat stále se učte pak rozum nezakalí se.Je toho mnoho proto napíšeme víckrát budu promlouvati k vám ale snažte se mi naslouchat a myslet na má slova.

Ptáš se opět na počasí jaké by si chtěla?? Musím udělat počasí podle planety rostlin zvířat nemohu vám dávat počasí podle nálady a co jste provedli s přírodou?? Podle ní teď počasí je ano jiné než se vám zdá že by mělo být je takové jaké může být z toho co jste provedli s planetou.

Ano i povodně zase přijdou i vlny v oceánech se zvednou a zemětřesení se nevyhne začněte se starat o sebe a planetu pak se počasí zmírní a uklidní se vše jak potřebujete.