Dopis desátý 12.8.2010

12.08.2010 19:49

 

12.8.2010 čtvrtek

Zasetí nepomáhá když dáváte mnoho zkažených zrn a potom se divíte, že vzejde vám málo obilí musíte se připravit a dávat pozor při práci, která je vaší obživou. Mohl jsem mluvit déle než třeba,ale stejně je toho mnoho k pochopení pro vás. Zkoušíte jiné čáry jiné cesty a odmítáte jít cestou přirozeného vývoje. Není dobré hodnotit a předělávat k obrazu svému klonovat aj. Vynálezy vaše mohou zahubit všechno tak přestaňte. Vedení potřebujete každý, ale pokud se stmelíte a soustředíte dáváte si rozumné požadavky a cíle pak se vám vše splní. Na cestě nemusí být pro vás žádné překážky. Jste si jistí, že neubližujete? Zamyslet a předělat. Hodně práce vás čeká. Snažte se jí vykonávat v dobrém a přátelském duchu. Nemohou se ztišit děti jsou malé a neumí to jinak ,ale vy dospělí jedinci jak říkáte si vy můžete ztišit svůj hněv i hlas a zase najít sama sebe. Když malí byli jste uměli jste dávat radost a hledali jste cesty i nebezpečí dnes již rezignovala vás spousta a nevidíte již v ničem nebo jen v mála věcech smysl životní. Nechcete trpěti tak netrpte, každý máte volbu. Rozhodnutí je na vás. Chci k vám promlouvati a vy nezastavíte se jak kdyby vám měl čas utécti. Chci vám mnoho sdělit a vy musíte se zastavit jinak špatné časy. Chvilku najde každý na rozmluvu se mnou svým Bohem. Říkáte, že jste civilizovaní tak se tak i chovejte jinak to nemůžete dělat.

Lidská síla je velmi veliká ani si neuvědomujete svoji sílu jen se snažíte jí rozbít jinými nedůležitými činnostmi. Poháněni čím jste?? Že každý něčím jiným? Né všechny vás vede pouze touha po penězích či majetku, štěstí, klidu a poznání. Zkuste promlouvat k sobě sama.

Pokuste se alespoň mluvit s druhým a nemít při tom křivé nekalé úmysly(pohnutky).

Štěstí říkáte, že málo máte plno štěstí jsem vám nadělil ale vy jej již nepoznáváte. Copak není dar a štěstí mít sebe sama jeden druhého přírodu ptáky zvěř obživu vodu co chcete stále více ?

Stálá nespokojenost a zloba vám tu vládne vyměnit zlepšit cítit tak jak malé děti a znovu rozjasní se vám vše. Klid ten nemůžete mít stále klid si určujete až později když tělo opotřebováno. A poznání vás svádí s cesty jelikož nejdete za rozumným poznáním, ale hledáte náhradu svého poznávání. Myslete na sebe a pomáhejte si nezneužívejte se a neubližujte pak vše lepší.

Varování před velkou vodou a vedry byste chtěli to nejde to také s vaším poznáváním souvisí, co jste zaseli to sklizeno jest a i bude.

Opět se blíží i voda velká i hodně slunce i mráz a sníh. To koloběhem dneška. Experimenty se vyhnou kontrole a pak vám nastane ona těžší doba, ale ještě čas zvrátit jejich počínání. Nesmí se říci nikdy příliš mnoho strach se vám zde usadil a některé hodně z vás příliš dusí.

Poté kdy experimenty nezdaří dusit se již nebudete jen a pouze strachem. A pak se připravte na těžké časy. Příroda se bouří stále si to píšete a posloucháte není to hloupost? Co jste jí udělali té vaší přírodě? Tak co se divíte tak by se bouřil každý. Kdybys byl přírodou a vodou líbilo by se ti co ti lidé dělají? Už jim nestačí zlo které páchají na sobě? Ne všichni jste takoví a proto máte naději a ve víře setrváte-li a budete-li se řídit radami pak jistě se dá napravit mnohé z vašich chyb.

Nezoufejte jen nezavírejte oči před tím co jste vše již provedli špatně. Můžete si odpustit a začít znovu vy to umíte, jen nehrňte vše před sebou a nedávejte si stále vinu radši vinu odstraňujte. Jen přečíst a povídat nestačí musíte i konat v dobrém.

Spravte co spravit se dá domy, hráze,střechy, protože pak již spravit nepůjde.

Nevydávejte se ze svých zásob budete je potřebovat jen přebytky s radostí darujte. Nehledejte viníky všichni vini. Rozpoutáte si to sami, tak nehřešte na Boha svého. Stále hodně z vás neumí přijímat ani odpuštění ani dary zázraky denního života ani nevidí a přesto tu žijí s vámi je potřeba všem si ukazovat cestu navzájem.

Láká vás představa moci a lehkého výdělku a mnoho dalších hloupostí a na tom můžete ztroskotati. Jak chcete jít se džbánem pro vodu, když tam nebude k pití? Co chcete dělat na koho svádět kde hledat viníky? Myslete už a dojdete k cíli.