Nadiktováno 26.7.

27.07.2015 20:02

Dopis z 26.7.2015

 

     Cítíte-li se podřízenými nefunguje ta hloubka, duše jakoby odtržena od těla. Snít je hezké, ale dotahujte vše do konce. Od rozdělané práce utíkáte za sny a zábavou. Každý jedinec zde v bytí svém vykoná co umí a je toho mnoho. Obraťte se tedy do svého nitra a dýchejte a vzpomínejte proč jste na svět chtěli přijít a životy své tu prožít. Nejste jen loutky, které se nechají vodit na provázku. Uctívejte sebe sama a nekažte si své bytí navzájem. Nemáte-li zdroj příjmů, jaký byste chtěli je změna v myšlení davu i jedince nutná. Nehřešte a kajte se. Doba je takovou, jakou si ji lidstvo udělá. Nechtějte po druhých mnoho, ale u sebe jedinec začne, každý sám se sebou poradí se, jak cítí svoji situaci. Nemožné neočekávejte. Slunce jasnější než, kdy dříve - chraňte své děti a obydlí zakrývejte. Naladěni na tóny.

     Dostáváte mnoho impulzů ke změnám, abyste dostatečně pochopili velikost či sílu energie vesmíru.Charakterové vlastnosti Vás neomezují - na sobě pracovat, přírodě, vodě, vzduchu neubližovat. Živé organismy nechat v klidu žít. Vycvičit své nové smysly. Nepochybovat o nich. Vnímání světa i vesmíru zintenzivňuje svoji sílu pro vše živé. Plnohodnotněji trávit dnešek - důležitost přiklánět se k chápání nejniternějších emocí. Zapojit znovu své dřívější dětské city (pocity) do veškerého dění. Jako dítě jste na vše nahlíželi jinýma očima, zkuste i nyní v dospělosti alespoň na několik okamžiků cítit to co dřív. Pokuste se tak porozumět své duši - neovlivňováni časem, prostorem, předsudky, představami, výdobytky moderní techniky nesmí Vás ovlivnit pouze na povrchu ne niterně. Své Nitro , svůj neporušený  nástroj nechte v poklidu.

     Čiňte s chutí a radostí své bytí a dny zde na Zemi. Nadechněte se, rozviňte svoji pravou podstatu a uchopte svoji lidskost. Mějte při tom (ciťte) svůj vnitřní náboj, jiskru, energii. Láskyplné myšlenky Vám všem dají duševního bohatství na celé životy. Provzdušňujte bytí i rostlinám. Vnímání rostlin ( přírody ) jako celku, pozorováním a poté činy je určeno k Vaší záchraně.