Dopis třetí z 29.4.2010

21.07.2010 23:14

 

  Jsem tu s vámi neposílejte mi zničené duše v brzkém věku komunikujte mezi sebou až na věky všímejte si jeden druhého dal jsem vám život pro vaše potěšení seslal spoustu darů a vy mrháte časem a vědomostmi a nevšímavostí mezi sebou nepomáháte si a chcete rozbourat ten úžasný celek. Je málo viditelná vaše snaha o porozumění si a sebestřednost a hloupost vás začíná hodně omezovat v dalším vývoji nemáte vynalézat nesmysly ale věnovat se svému rozumnému počínání. Hlavu vzhůru neuléhejte k spánku pokud nezbystříte svou mysl přes váš den neukolébávejte se nadějemi a planými sliby že vše vyřešíte potom pak už né hned musíte konat dělat jednat a hlavně myslet hlavu a v ní rozum máte darem používá vás jí málo z toho plyne hanba bezvýchodné situace a plamen zášti utrpení boj a jinakosti. Přestaňte se neustále obviňovat a hledejte rozumně štěstí v tom druhém a děti učte ať nejsou sobecké rády si hrají a nedělejte jim příkoří nemohou se bránit a ať nejsou nad svými rodiči rovni vám budou pokud je naslouchat budete netrestejte tolik je i sebe najděte rovnováhu.

Cíl vaší cesty než dohoří vám svíce je u každého jiný ten máte za úkol najít a řešit a konat každý ten svůj nezakazujte si rozlet ducha a mysli potřebujete ke svému dalšímu zdaru víc vám neprozradím jelikož nejste připraveni. Kdo chce se změnit může kdo již změnu prodělal pak ví o čem píše ona. Máte se jak nejlíp to dovedete?! Já k vám pravím sedněte dejte ruce do klidu a mysl vaše přenesete ke mně každému mám lék každého vím jak naladit na správnou činnost a neoddávejte se nikdo tolik strachu jen v opatrnosti jeden před druhým nezbývá vám než takto žít ostražití určitě protože né všichni jste dobří a je to tak moudré nepoznali byste zlobu nemohli byste jí nikdy čelit mám s vámi ještě hodně práce a vy se sebou také. Nezvedejte ruce k nebi když to nutné není jen v sobě hledejte a najdete pomoci si umíte když potřebujete já sám vidím a pošlu vám jí. Jen pomoc a nic neobětovat nic nepomáhat druhým neočekávejte pak rady mé já k otevřeným mluvím věrně od početí věků kdo uzavřen jest není ztracen jen zahloubán v sobě zůstává a nemohu jej budit musí každý sám chtít vědět více.

Chyby jsou běžné a bez chyb nedojdeš k cíli nikdo z vás nesmíte jen naříkat já už mohu hodně mluvit ale vy vezmete jen to hezké nehezké slyšet nechce se vám hromy i blesky seslat mohu nedojde vám že chyby činíte až přes příliš nepohne se země aby vás nenapadlo že horší život činíte?? Pohne-li se voláte. Tak co s vámi ještě máte čas se dovědět a vysílat jen dobré snahy zkuste spojte se jak vždy já říkám vám. Hodně vás již pochopilo a spousta nemá zábrany a to není dobré lidé se nemohou učit děti od dospělých tyto zásady hojnosti dobra energie přenos myšlení rozum a rozkvět se ještě můžete naučit ti co moc volně žijí potrestáni musí být nechtějí učit ty malé nezralé jak žít dál a líp a to nikomu nepomáhá. Dnes rozum mějte vemte do svých rukou svůj i můj život a nerozdávejte spíš nehýrejte s ním nepromrhávejte čas na hloupostech nedá se stavět vy to zvládnete já zase přijdu povědět více.

  

Lidé se toho musí od sebe hodně naučit jeden od druhého a na mysli mít nesobeckost a jednat pouze ze svého nitra podle vůle mé já s vámi jsem v každém okamžiku vašeho bytí a vy jste sami se sebou a mezi druhými a nemusíte se nikdo z vás bát osamělosti a opuštění nelze se tak uzavřít a ničit sebe sama. Vše je dané a co je ovlivnitelné to ve vaší moci jest a vy musíte dbát na své schránky a pečovat o duševní rozpoložení ve dne a v noci. I sny jsou součástí ať dobré i zlé to vše prolíná se. Relativní klid neexistuje činorodost a ztráta je důsledné dodržování životního řádu postup je možný v jiném dalším bytí o tom se nemluví je to chyba. V systému celku až naučíte žít pak možné vypovědět vám další. Jestli neudržíte krajinu a vody nejste hodni být tu dlouho. Pokud uslyšíte hlasy není to zlo jest mnou dané nebránit informacím data důležitá pro rozvoj. Vlastní osobnost není narušena pokud to nedovolíte. Osud jak vy říkáte je předurčen jen do určité míry vše ostatní je na vás jedincích i celku. Odpusťte si i za chyby svých předků bude vám líp na světě žít život. Dlouho čekali jste bez informace nebylo návratu je prolomením ledů a znamením že vylepšujete někteří život a proto vám podám důkazy informace a sluneční dny. Nepohoršujete se nad druhými? Já s vámi nesoupeřím jen činím jak vy přejete. Dodnes uzavírali jste svá obydlí a ego vám stále brání najít cestu a cesty ke mně je snadné být spolu. Sedněte na mez a čiňte pokání pak zvedněte vyplačte své pocity i za druhé a pak můžete opět zas jít z rovnýma zádama vzhůru myslet dobré konat je to jednodušší než se bojíte. Nebát důležitost veliká. Strach oslabení dělá mnoho mrtvých ze strachu zbytečné.Neřídíte život jako hodiny vaše ale životy řídí vás. Vy jste hlavní a tak si rozumem dejte dohromady život a pak znovu můžete lépe jinak vidět a pracovat. Práce důležitá ale nezapomínat na rodinu motivovat ostatní a pomáhat si navzájem. Opět říkám že nic není nad bytím nehledejte tolik odpočinku nepotřebujete ho mít tolik méně zahálky více krásy ve vidění a práci a zdokonalování bytí.

Nezkoušejte se odpoutat od nemovitého od země, země je vám dána za vlastní na zemi máte pobývat a né lítat nedal já vám křídla k lítání ale ruce k dřině a vaší netečností vše padá. Nesmí. Nedopustit létání přemíra létání škodí vaší další existenci.

Lidská rasa je moje dílo a je završeno takže s tím udělejte co můžete nejlepšího o duše se starám já je mi jasné jak neúcta a mamon a bolest pohlcují vaší víru a spousta dalších nehezkých vlastností ale nebráníte se tomu tak se to rozrůstá strach a panika ovládá spoustu vašich lidí. Co s tím uděláte dál tak budete živořit nebo začnete žít rozumně a naplno k vašemu i mému obrazu?

Už se nebraňte změnám vše je na dobré cestě jen uvěřit. Chcete stále zázraky a pomoc a vše umíte sami energie ve vás léčí i ubližuje rozum zabíjí i pomáhá špatná rozhodnutí včera mohou pomoci druhým zítra nesuďte se ani navzájem ani sebe nechte to být já vám pomohu. Energii musíte umět přemístit a využívat nemusíte pak továrny smrdí vám životu nebezpečné nové zdroje hledat vynalézt a nezneužívat pak dobré povětří o vodách a rostlinách jsem vám řekl vyčisti vysázet pečovat a chránit. O sebe sama i o druhé. Stále stejná slova stále nevěřící lidé. Vyhoďte negativní myšlenky a půjde samo máte velikou moc a nevyužíváte. Zažité vzorce nefungují hledejte nové pak zbavíte se strachu z nemoci. DNA každého jedince důležitá. Ta zachrání vás přes polovinu od vyhynutí druhu, ale víc vědět nepotřebujete. Přesto budu hodně mluvit k vám a pomáhat nalézt cesty.