Dopis druhý z 21.4.2010

21.07.2010 23:07

 

 Mějte na paměti, že jsem Váš Bůh a o vás se starám celá staletí a vy máte pouze naslouchat a rozvíjet své schopnosti a neutrácet jen tak pro nic své životy. Musíte se odprostit od starostí a nechat průchod svým zažitým nematerialistickým hodnotám, které jsou na prvním místě . Kdybyste se uměli k sobě a zemi lépe chovat tak by se vám žilo jako v ráji jenže vy si nevážíte darů, které jsme vám dali a tak to jde z planetou do pryč.Zjistíte, že nejen prvním musí být člověk, vaše já, vaše ego, ale země je na prvním místě - postarejte se o ní a o úrodu, jestliže chcete přežít další roky je to nutné pro záchranu vaší.

Kdysi jsem mluvil k jednomu a ten mi naslouchal z láskou a převezl vše živé k záchraně světa a dnes je to podobné mám zde více vás naslouchajících a přesto nevěří že se může něco změnit a já jsem tu s vámi a vy mě nevidíte a tak nevěříte již někteří skoro ničemu dobrému. Ale dobro je ve vás mezi vámi vy si ho musíte vytvořit a udělat tak pro sebe lepší žití. Nehledejte v tom žádné další věci nekalosti a jiné je to vše pravda a v pořádku. Jestli se chcete cítit lépe, tak je zapotřebí mi naslouchat.Jisté podobnosti s vašimi pradávnými předky máte určitě a vy nechcete vidět protože jste podle vás na vyšší a větší úrovni. Jsem rád že se mé děti vyvíjejí k obrazu svému ale nejsem rád jak je to s vámi k obrazu mému. Nelíbí se mi spousta zla které jste přijali za vlastní a říkáte že je to normální. Vaše zprávy jsou chudé a ubohé a bolestivé ubližují vám nenechte si to líbit a udělejte s tím něco. Ovlivňují vás všechny negace které nyní pronikají mezi vás od jednoho k druhému jako řetěz ale i ve vašich sdělovacích prostředcích i komunikativních sítích a jiném.Nedejte se odradit vy co jste nastoupili moji cestu je hezká jiní říkají že těžká to nepravdou jest já se postarám o každého z vás jsem s vámi a připraven pro vás tu býti nebojte se tolik všeho a buďte jiní a lepší k sobě a zemi pořád opakuji naslouchejte mi.Já nemohu za vaše nedorozumění to si musíte řešit sami svobodná vůle je pro vás důležitá proto jí máte nedejte se zmást že zlo je dobrem. Války a další zla jsou pro vás nepřijatelné nesmíte je dělat a konat a zúčastnit se jich nedělejte to již víc. Některé byly potřeba aby jste si uvědomili vaše chyby a už je nikdy znovu nedělali. Tisíce jsou pak obětí trpících já je u sebe rád vítám ale ještě měli být na zemi.Vaše realita je špatně chápána a musíte se hodně odprostit a učit aby jste jí viděli jak má být vynechat jako telata tu techniku a učit se písmem a slovem opět vrátit do doby používání těchto dvou věcí to stačí vám.

 

Já tě nechci trápit já tě potřebuji k přenosu informací pro lidi vím že ti z toho praská a moc bolí hlava ale zatím jinak nejde nenasloucháš mi už několik let se bráníš bojuješ a nemohu s vámi mluvit tak je to jediná cesta za chvíli tě to přejde nesmíš se bát, ale postavit se všemu co říkám. Zkus si projít své myšlenky až na tebe nemluvím a uvidíš že máš veliký potenciál vše k dobrému zvládnout a jít tou cestou kterou ti Já ukazuji víš to sama a nedbáš jsi zatvrzelá ve svém vlastním Já a já nevím co bych ti měl poslat víc, když vše máš a je ti tak moc dobře to vidím. Potřebuješ zaplatit dům co jsem ti dal ano a já ti s tím pomohu to víš tak už se nebraň nepospíchej a uklidni svou mysl budeme tě potřebovat na přenos myšlenek z jiných dimenzí pro vás je těžké naslouchat i když jsme vás k naslouchání předurčili již před dávnými lety a vy se neumíte odprostit od starostí života jak jim říkáte i když žádné starosti mít nemusíte ale chcete protože je má ten druhý stále se opičíte ale vy nejste opice ale člověk tak už nelezte po čtyřech slezte z výšek a žijte si.

 

Já k vám brzy zase promluvím protože vás budou stále přírodní jevy a zákony které jsou normální vzhledem k tomu jak se chováte k zemi ( i sobě) překvapovat a brzdit vás ve vývoji budete se všichni divit a všemu budete to stále omílat a rozebírat povodně zemětřesení letadla sopky vodu zemi vše vás udiví a překvapí i nebe a z toho budou další mrtví a nešťastní a já vás nestvořil k předčasným úmrtím ani k nelidskosti a rabování při neštěstích a ostatním nekalým věcem já vás vedu dál vy vymýšlíte jak vše zdokonalit co už dokonalé jest vy vynajdete způsoby jak vším kličkovat a nejít přímo jen proto že na vaší cestě leží strom ale takhle to nemůžete dělat dlouho a do nekonečna musíte se naučit pomáhat zemi a jeden druhému. Já k vám zase přijdu a vy uvidíte vše jinak vzpomeňte na má slova až moře řeky obloha země aj. příroda vaše začne účinkovat vaše úroda je stále dobrá a vy se o ní musíte starat nedávejte tolik přípravků na hubení hmyzu jinak se vám rozrodí to co nechcete na zemi míti vyhýbejte se jedům a zkuste si nedávat tak vysoké cíle a úkoly nedělá vám to dobře na psychické stavy a jste po tom unavení a nevykonáváte co máte. Vy musíte být klidní odpočatí vyrovnaní a pak se vše bude vazbit jak má. Mám vás všechny rád a jsem tu s vámi stále tak se proberte a jednejte máte ještě hodně času ale musíte něco změnit již teď.

 

Konkrétnější mám být? Dobře továrna vybuchne je to dost jasné?? Co uděláš zahyne spousta lidí protože to tak musí být oni mají být mrtví v ten čas ale jiní třeba u zemětřesení a sopky a moře vyleje vlny tam už to ovládáte vy jak kazíte povrch planety a tam ještě mrtví lidé být nemají už rozumíte co se děje??

 

Zjistěte si jak můžete být užiteční a pomozte si navzájem stále nejste jeden celek a neumíte si pomáhat je závidět klít brát jméno Boží nadarmo plísnit nectít rodinu a je to s vámi se spoustou zlé tak změňte návyky a myšlení a bude se vám vše opět dařit.

 

Mám na mysli jiné zlo než na které jste zvyklí a nechci vám jej dopodrobna vysvětlovat ale varuji již teď že musíte se změnit pečovat z láskou o sebe a vaši planetu zemi úrodu louky lesy řeky moře vše co jsem vám dal máte v rozkladu tak už to zase spravte ať nepřijde vám ta doba zla o které mluvím vy jí můžete úplně zničit vytlačit a nemusí se již nikdy vrátit. I zlo potřebujete ve svém životě bez něj by dobra neviděli.

Neseďte doma a jděte se podporovat a čistit vaši planetu a nechte již malicherných sporů a hádek op území k ničemu to není zdržuje vás to všechny od vyšších cílů tak už poslechněte ať se mé děti mají zase dobře. Hladomor a špína není moje dílo ani jej nechci přijmout a máte ho zde na zemi také a děláte si to sami stále si ubližujete i vašim bližním přestaňte.

 

Je potřeba mít se na pozoru a nedělat teď tolik chyb jako v minulosti vy máte méně času a nesmíte si dovolit dělat tolik chyb jako vaši předci jste to stále vy šikovní a pracovití a věřící a nemocní láskou k sobě samým??Tak já vám povídám že je nutné opravit hráze sesuvy půdy lesy obohatit a vyřezat staré nemocné jen nemocné né překážející vám jeleny zvěř ochránit a rozmnožit včely a také ptáky potřebujete i ryby a vody jsou zašedlé nečisté chemické hromady špíny y nečistot v nich začněte s tímto a nenechte se odradit ani jiným přírodním neštěstím každý může trošku pomáhat i malé dítě umí odnést klacík z malého potůčku jinam

to je myšleno obrazně Vaše odpadky v lesích a řekách je hnus hromady šrotu a jiných věcí pryč s tím odvést odnést a nechtějte nic nedělat z vašimi odpadky nejste lidi co mohou žít na hromadách chemického odpadu to není dobré tam důležité vyčistit také zemi.Pak musíte se přesměrovat na školy výchova musí být vedená a jiná než dosud více zaměřit na pomáhání sobě druhým krajině zemi daným oblastem učit odmala ctít rodinu a potomky učit to samé aby planeta nezanikala je potřeba hodně rodin které takto budou smýšlet a starat se o ní a učit to své potomky pokud nerozumíte tak se ptejte.

 

Přesvědčíš kohokoliv o čemkoliv pokud bude ochoten naslouchat může se změnit vy potřebujete změnu rychlou ale nejste schopni si naslouchat tak začněte pomalu jeden a druhý postupně. Média čte dnes a sleduje hodně lidí a proto vám píši sem jejím prostřednictvím má velké bolesti a proto musí naslouchat a psát vám moje slova a vy je máte vážně brát. Všem přeji aby měli víru a sílu vše v příštích dnech a letech vše zvládnout.